2018年03月19日, 週一

Nhóm Cứu Trợ Đại Hàn Phân Phát Tiếp Tế Cho Người Tỵ Nạn Tại Hy Lạp-Tháng 01 năm 2016

 

Công Tác Cứu Trợ Người Tị Nạn – Ngày 31 tháng 01 năm 2016 

Công Tác Cứu Trợ Người Tị Nạn – Ngày 29 tháng 01 năm 2016 

Công Tác Cứu Trợ Người Tị Nạn – Ngày 28 tháng 01 năm 2016