2018年04月20日, 週五

    Thà làm tổn thương chính mình, chứ đừng bao giờ làm tổn thương người khác!