2017年09月23日, 週六

    Thà làm tổn thương chính mình, chứ đừng bao giờ làm tổn thương người khác!