2017年11月22日, 週三

    Thà làm tổn thương chính mình, chứ đừng bao giờ làm tổn thương người khác!