2018年02月22日, 週四

    Thà làm tổn thương chính mình, chứ đừng bao giờ làm tổn thương người khác!