2018年01月18日, 週四

    Chỉ cần buông bỏ cái ta bé nhỏ này, rồi chúng ta sẽ trở nên vĩ đại.