2018年04月20日, 週五

    Cách tốt nhất để loại bỏ kẻ thù là làm cho họ thật cảm động, và rồi chúng ta sẽ thắng. Chúng ta chiến thắng nhờ tình thương.