2017年03月30日, 週四

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Ý

2015.02.01-Congrats---Italian-Pres-Sergio-Mattarella

Các nhà lập pháp và các dân biểu vùng của Ý đã bầu chánh án Tòa Án Hiến Pháp – Ngài Sergio Mattarella làm tổng thống Ý vào ngày 31 tháng 2 năm Hoàng Kim 2 (2015).

Tổng thống Mattarella, người bản xứ Sicily được nhiều trọng vọng, tham gia chính trị đầu tiên vào năm 1983 và đã đạt được tiếng vang nhờ tư cách đạo đức của ông. Trước khi làm thành viên của Tòa Án Hiến Pháp, ông đã giữ nhiều chức vụ bao gồm Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Trong bài diễn văn đầu tiên của Ngài trên cương vị Tổng Thống, ông đã tuyên bố rằng ưu tiên đầu tiên của ông là tạo thêm nhiều cơ hội kinh tế cho dân chúng Ý. Ông còn phản ảnh về các hành động hợp tác trong quá khứ của nhiều quốc gia để mang lại hài hòa và khoan dung hơn, và kêu gọi hợp nhất đương thời ở cả châu Âu lẫn thế giới để bảo đảm cho hòa bình trên toàn cầu.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã viết bức thư trên gửi Ngài, tán thưởng lòng từ ái của người dân Ý và sự công bằng trong hệ thống chính phủ Ý. Ngài còn khen ngợi Tổng thống Mattarella về mối quan tâm cho phúc lạc của dân chúng Ý và lời kêu gọi của ông cho tình đoàn kết quốc tế mạnh mẽ hơn.

Hình: Senat RP/Thượng Viện Ba Lan-Sergio Mattarella-2000-Wikimedia Commons-CC BY-SA 3.0 PL