2018年04月20日, 週五

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Ý Đại Lợi

2015.02.01-Congrats---Italian-Pres-Sergio-Mattarella

Ngày 01 tháng 02 năm 2015
Ngài Sergio Mattarella
Tổng thống Ý
Dinh thự Quirinal
Piazza del Quirinale
00187 La Mã
Ý Đại Lợi

Kính thưa Tổng thống Mattarella:

Xin chúc mừng nhân dịp Ngài đắc cử trở thành tân tổng thống Ý.

Tôi đã từng đến thăm viếng xứ sở của Ngài, được biết về lòng tử tế đặc biệt của người dân và các phương diện đạo đức nổi bật của đất nước Ý. Vì vậy, thật đáng ca ngợi khi thấy Ngài quan tâm đến các hy vọng và quyền lợi của đồng bào trên cương vị mới của mình. Ngoài ra, cũng đáng ca ngợi khi Ngài kêu gọi sự đoàn kết giữa các quốc gia trên danh nghĩa hòa bình và lòng khoan dung. Với tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất, tôi mong đợi sẽ thấy nhiều thành tựu của Ngài vào những năm tới trong việc làm cho nước Ý và thế giới chúng ta tốt đẹp hơn.

Mong Thượng đế gia trì cho Ngài và người dân Ý nhiệt thành.

Với vinh dự lớn lao, tình thương và ân phúc,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Các nhà làm luật và dân biểu trong vùng đã bầu Ngài Sergio Mattarella, thẩm phán Tòa Án Hiến Pháp làm Tổng Thống Ý Đại Lợi vào ngày 31 tháng 01 năm Hoàng Kim 12 (2015).

Tổng Thống Matterella là người bản xứ ở Sicily được nhiều sự kính trọng, lần đầu tiên bước vào ngành chính trị vào năm 1983 và nổi tiếng vì đức hạnh của mình. Trước khi dự phần trong Tòa Án Hiến Pháp, Ngài đã giữ nhiều chức vụ bao gồm Phụ Tá Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Trong bài diễn văn mở đầu của Ngài với vai trò tổng thống, Ngài đã tuyên bố ưu tiên hàng đầu của mình là cải thiện các cơ hội kinh tế cho người dân Ý. Ngài còn phản ảnh về các hoạt động hợp tác trong quá khứ của các quốc gia nhằm mang lại sự hài hòa và khoan dung hơn đồng thời kêu gọi về sự hợp nhất đang diễn ra ở cả Âu Châu lẫn thế giới để đảm bảo cho nền hòa bình toàn cầu.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã viết bức thư trên đây gửi Ngài Tổng Thống, ca ngợi lòng tốt của dân chúng Ý và sự công bằng của hệ thống ở Ý. Ngài cũng khen ngợi Tổng Thống Mattarella về mối quan tâm của ông cho lạc phúc của người dân và lời kêu gọi của Ngài về tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc tế.

Hình: Senat RP/Thượng Viện Ba Lan-Sergio Mattarella-2000-Wikimedia Commons-CC BY-SA 3.0 PL