2018年01月18日, 週四

    Khi thoát khỏi những khái niệm ràng buộc, tư tưởng phủ định và niềm đam mê lưu luyến thì chúng ta được giải thoát ngay trong hiện kiếp.