2018年06月24日, 週日

    Khi thoát khỏi những khái niệm ràng buộc, tư tưởng phủ định và niềm đam mê lưu luyến thì chúng ta được giải thoát ngay trong hiện kiếp.