2018年02月20日, 週二

    Hãy an ủi chính mình, rồi mọi người cũng sẽ được an ủi. Khi quý vị cảm thấy thư thái, thì mọi người cũng sẽ cảm thấy thư thái.