2018年01月18日, 週四

    Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng phải cố gắng làm cho thật hoàn mỹ. Như vậy, người khác sẽ không còn lý do gì để phàn nàn hay e ngại.