2017年07月20日, 週四

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khẩn Cấp Khuyên Các Nhà Lãnh Đạo COP 21 Thế Giới Thực Hiện Luật Thuần Chay để Ổn Định Khí Hậu và Cứu Mạng
Vô Số Đời Sống

 

SMCH_Letter_COP21_Leaders_Vegan_Law

Hôm nay, ngày 12 tháng 12, sau hai tuần lễ đàm phán trong hội nghị COP 21 tại Paris, Pháp, các nhà lãnh đạo thế giới đã đề nghị một thỏa ước khí hậu mới, bao gồm việc ngăn chặn mức gia tăng khí nhà kính càng nhanh càng tốt, giữ nhiệt độ toàn cầu dưới mức hai độ Celsius, chấp thuận kế hoạch tài trợ khí hậu 100 tỷ Mỹ kim cho các quốc gia đang phát triển, và cam kết nhiều hơn trong tương lai. Gần 200 đại biểu từ các quốc gia tham dự Hội Nghị Khuôn Khổ Liên Hiệp Quốc về Biến Đổi Khí Hậu sẽ quyết định hôm nay để chấp thuận hay khước từ đề nghị đó.

Khi nghe về đề nghị khí hậu mới này, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hết sức quan tâm rằng hành động không được thực hiện đủ để ổn định khí hậu và bảo vệ đời sống hiện tại và tương lai trên Địa Cầu.

Trong những năm gần đây, bằng chứng khoa học càng  ngày càng nhiều hỗ trợ cho việc chuyển đổi sang dinh dưỡng thuần chay là phương cách nhanh nhất để giải quyết biến đổi khí hậu. Có sự đồng thuận trên khắp thế giới trong nhiều lãnh vực khoa học về khả năng của việc áp dụng dinh dưỡng dựa thực vật cho toàn cầu, không những là phương cách duy nhất và nhanh nhất để giải quyết biến đổi khí hậu mà còn cải thiện rất nhiều vấn đề trọng yếu khác như sức khỏe, nạn đói thế giới và ổn định kinh tế.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khẩn cấp khuyên các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng Luật Thuần Chay là giải pháp, và giới thiệu họ xem số lượng bằng chứng và thông tin đáng kể trong cuốn Từ Khủng Hoảng đến Hòa Bình – Phương Cách Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Pháp..

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện là các nhà lãnh đạo COP 21 sẽ lưu ý đến những khuyến cáo quan trọng của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các chuyên gia trên khắp thế giới để cứu mạng sống trên Địa Cầu, ngay bây giờ và cho nhiều thế hệ sắp tới nữa.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi cho các nhà lãnh đạo đáng kính của COP 21.


Đọc Trực Tuyến – Từ Khủng Hoảng đến Hoà Bình: Phương Cách Thuần Chay Hữu Cơ là Giải Pháp.

Xin bấm vào dưới đây để đọc và tải xuống tài liệu dạng ebook hoặc hoặc tải xuống dạng PDF. Nhiều ngôn ngữ khác đều có sẵn để tải xuống miễn phí tại: www.crisis2peace.org

 

From_Crisis_to_Peace_300
(Xin bấm vào hình để mở sách đọc)