2017年03月28日, 週二

Tưởng Nhớ Ông Lý Quang Diệu,
Vị Sáng Lập Kính Yêu của Singapore

 

2015.03.26-Letter-of-Condolence-from-Supreme-Master-Ching-Hai-to-H.E-2

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi lời phân ưu sâu đậm nhất của Ngài đến Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long cùng gia quyến, khi thân phụ quý mến của Thủ Tướng cũng là vị sáng lập tôn kính của Singapore qua đời vào ngày 23 tháng Ba năm 2015. Ông Lý Quang Diệu, sinh ngày 16 tháng Chín năm 1923, là chính khách được tôn trọng trên quốc tế, nổi tiếng với tài lãnh đạo xuất sắc và mối quan tâm sâu đậm về tương lai của dân chúng Singapore. Một người có viễn kiến trước thời của mình, ông thật sự biến đổi Singapore.

Là thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử, ông tại vị từ 1959-1990, và được công nhận là người tạo dựng Singapore trở thành quốc gia thịnh vượng nhất Đông Nam Á trong suốt nhiệm kỳ của ông. Là nhân vật quan trọng trong việc thiết lập chính quyền tự quản Singapore, ông đã chủ tọa những thay đổi hiến pháp giúp giành độc lập. Cựu Thủ Tướng đã lãnh đạo cuộc phục hồi vô song bằng cách thực thi kế hoạch tái thiết quốc gia qua việc xây cất nhà cửa, cải cách giáo dục, tăng thêm quyền cho nữ giới và việc sản xuất dựa trên xuất cảng. Ông cũng khởi đầu chính sách song ngữ trong nước để mang thêm nhiều cơ hội toàn cầu cho dân chúng Singapore mà vẫn duy trì bản sắc văn hóa. Sau khi rời nhiệm sở vào năm 1990, Ông vẫn tiếp tục cam kết của mình đối với Singapore qua địa vị cố vấn cho chính phủ. Ngoài ra, ông trở thành người hành thiền vào lúc cuối đời, và khi được hỏi về vận động nhằm khuyến khích mọi người ăn chay nhiều hơn, thì ông trả lời “Tôi ủng hộ hết mình.”

Cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu là tấm gương sáng  ngời về thanh liêm và tận tụy. Dưới tài lãnh đạo khôn khéo của mình, ông không những dẫn dắt Singapore mà còn cả toàn vùng tiến đến hòa bình và ổn định.

Bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ông Thủ Tướng Lý Hiển Long và gia quyến được đăng trên đây.

 

 

Bản quyền Hình ảnh: PD-ChínhPhủHoaKỳ-Quân Đội-Ông Lý Quang Diệu-ngày02thángNăm năm02-Wikimedia Commons-(đã duyệt)-Phạm Vi Công Cộng