2017年03月30日, 週四

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Thư Chúc Mừng Tân Tổng Thống Namibia

2014.12

 

Vào ngày 28 tháng 11, năm Hoàng Kim 11 (2014), Nambia đã bầu vị tổng thống thứ ba, Ông Tiến Sĩ Hage Geingob.

Với lòng ái quốc sâu đậm, Tổng Thống Geingob đã phục vụ Nambia suốt cuộc đời mình. Ông từng lãnh các chức vụ bao gồm Chủ Tịch Hội Đồng Lập Hiến có trách nhiệm tạo lập Hiến Pháp Nambia, Giám Đốc Viện Liên Hiệp Quốc Cho Nambia và Thủ Tướng đầu tiên trong nước, chức vụ này kéo dài 12 năm. Ông đã được tái bổ nhiệm làm Thủ Tướng vào năm 2012.

Tiếp tục với tài lãnh đạo quan tâm về tương lai tươi sáng hơn cho Nambia, Tổng Thống Geingob có những kế hoạch bao gồm đảm bảo thịnh vượng và bình đẳng, đồng thời cải tiến kinh tế.

Thanh Hải Vô Thượng Sư chuyển đạt lời chúc mừng và ủng hộ chân thành trong bức thư gửi Ông Tiến Sĩ Hage Geingob. Xin hãy đọc bản sao bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư được đăng ở trên.

 

 

Bản quyền Hình ảnh: Văn Phòng Ngoại Vụ và Liên Bang –Ngày 23 Tháng Sáu Năm 2011-(cắt xén bởi russavia)-CC BY 2.0