2017年02月24日, 週五

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Thư Chúc Mừng Tân Tổng Thống Namibia

2014.12

 

Vào ngày 28 tháng Mười Một năm Hoàng Kim 11 (2014), Namibia bầu vị tổng thống thứ ba, Ngài Tiến Sĩ Hage Geingob.

 

Với lòng yêu nước sâu đậm, Tổng Thống Geingob đã phục vụ Namibia gần suốt đời mình. Các chức vụ của ông gồm có Chủ Tịch Quốc Hội Cử Tri có trọng trách thiết lập Hiến Pháp Namibia, Giám Đốc Viện Liên Hiệp Quốc cho Namibia và là Thủ Tướng đầu tiên của quốc gia, và kéo dài 12 năm liền. Ông đã được tái bổ nhiệm làm Thủ Tướng vào năm 2012.

Tiếp tục dùng tài lãnh đạo với lòng quan tâm của ông trong việc mang lại tương lai tươi sáng hơn cho Namibia, kế hoạch của Tổng Thống Geingob gồm có  đảm bảo thịnh vượng và bình đẳng, cùng với cải thiện nền kinh tế.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi bức thư cho Ông Tiến Sĩ Hage Geingob để chuyển đạt lời chúc mừng nhiệt tình và ủng hộ chân thành của Ngài. Hãy xem bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư đăng trên đây.

 

 

Bản quyền Hình ảnh: Văn Phòng Ngoại Vụ và Liên Bang –Ngày 23 Tháng Sáu Năm 2011-(cắt xén bởi russavia)-CC BY 2.0