2017年02月27日, 週一

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tổng Thống Brazil Tái Đắc Cử

2014.10.27-Congrats---Brazil-Pres-Dilma-Rousseff

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển lời ủng hộ và chúc mừng chân thành của Ngài trong bức thư gửi Bà Tổng Thống Dilma Rousseff, nhân dịp Bà tái đắc cử Nữ Tổng Thống Brazil vào ngày 26 tháng Mười năm Hoàng Kim 11 (2014).

Nữ Tổng Thống Dilma Rousseff cam kết là bà sẽ tiếp tục cải thiện Brazil, chú trọng vào đối thoại và bình đẳng cho tất cả người dân Brazil, đồng thời kêu gọi hòa bình và hợp nhất. Nhiệm kỳ đầu tiên của bà được ca ngợi về các kế hoạch phúc lợi mà đã gây lợi ích cho hàng triệu người Brazil. Các nền tảng chính sách cốt yếu như mang cứu trợ đến những vùng kém mở mang đã tạo nhiều hy vọng cho người nghèo khổ.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Bà Tổng Thống Dilma Rousseff.

Bản quyền Hình ảnh: Roberto Stuckert Filho/Presidéncia da República-Agência Brasil-Hình chân dung chính thức của Dilma Rousseff-ngày9tháng Giêngnăm 2011-Wikipedia-CC BY 3.0 BR