2017年03月24日, 週五

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tổng Thống Brazil Tái Đắc Cử

2014.10.27-Congrats---Brazil-Pres-Dilma-Rousseff

Thanh Hải Vô Thượng Sư chuyển đạt ủng hộ và lời chúc mừng chân thật trong bức thư gởi Bà Tổng Thống DilmaRousseff, đã tái đắc cử chức vị Tổng Thống Ba Tây vào ngày 26 tháng 10, năm Hoàng Kim 11 (2014).

Bà Tổng Thống DilmaRousseff cam kết sẽ tiếp tục hoạt động cho quốc gia Ba Tây tốt đẹp hơn, chú trọng vào đàm thoại và bình đẳng cho mọi người dân Ba Tây, và kêu gọi cho hòa bình và đoàn kết. Nhiệm kỳ đầu của bà đã được ca ngợi về kế hoạch phúc lợi xã hội mà đã tạo lợi ích cho hàng triệu người dân Ba Tây. Chính sách then cốt được công bố như việc trợ giúp những vùng kém phát triển cũng tạo rất nhiều hy vọng cho người nghèo.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gởi Bà Tổng Thống Dilma Rousseff.

Bản quyền Hình ảnh: Roberto Stuckert Filho/Presidéncia da República-Agência Brasil-Hình chân dung chính thức của Dilma Rousseff-ngày9tháng Giêngnăm 2011-Wikipedia-CC BY 3.0 BR