2017年04月29日, 週六

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Thủ Tướng Thụy Điển.

2014.09.22-Congrats---Swedish-PM-Stefan-Lofven

Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi bức thư với lời chúc mừng chân thành và niềm cảm kích đến Ngài Stefan Löfven, lúc đó là Thủ Tướng được bổ nhiệm của Thụy Điển sau khi đảng của ông thắng cuộc bầu cử tháng 09 năm Hoàng Kim 11 (2014).

Thủ Tướng Löfven đã nhấn mạnh việc tạo công ăn việc làm, cải thiện nền giáo dục và nâng cao hệ thống phúc lợi ở trong nước. Thí dụ như, nếu người công nhân làm những việc trở nên lỗi thời thì họ sẽ được hỗ trợ trong lúc được huấn luyện cho cơ hội làm việc khác. Hơn nữa, Ngài Thủ Tướng ưu tiên sáng kiến thúc đẩy sự cải thiện về y tế công cộng Ngài nói, “Sự phát triển nên bao gồm tất cả mọi người. Nó sẽ bền vững, vì chúng ta có được điều đó nhờ thế hệ tương lai. Điều đó cần phải được đáp ứng, vì đây là điều khôn ngoan về mặt kinh tế cũng như đúng đắn về đạo đức.”

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Thủ Tướng.

 

Hình Tín Dụng: Frankie Fonganthin-Stefan Löfven -ngày 14 tháng Giêng năm 2015-Wikimedia Commons-(được sửa chữa và cắt xén bởi P.S. Burton)- CC Bởi-SA 3.0