2017年03月28日, 週二

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Thủ Tướng Thụy ĐIển

2014.09.22-Congrats---Swedish-PM-Stefan-Lofven

Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi thư chân thành và cảm kích chúc mừng Ngài Stefan Löfven, Thủ Tướng được bổ nhiệm của Thụy Điển sau khi đảng của ông thắng cuộc bầu cử tháng Chín năm Hoàng Kim 11 (2014).

Thủ Tướng Löfven đã nhấn mạnh việc tạo công việc làm, cải thiện giáo dục, và nâng cao hệ thống phúc lợi trong nước. Thí dụ như, nếu công nhân làm các việc đã trở thành lỗi thời thì họ sẽ được hỗ trợ để có cơ hội được huấn luyện làm việc khác. Hơn nữa, Ngài Thủ Tướng dành ưu tiên cho sáng kiến quảng bá cải thiện y tế công cộng, và tuyên bố: “Phát triển cần phải bao gồm tất cả mọi người. Việc đó cần phải bền vững, bởi vì chúng ta có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai. Việc đó cần phải bình đẳng, vì việc này khôn ngoan về mặt kinh tế cũng như đúng đắn về mặt luân lý.”

Bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Thủ Tướng được đăng trên đây.

 

Hình Tín Dụng: Frankie Fonganthin-Stefan Löfven -ngày 14 tháng Giêng năm 2015-Wikimedia Commons-(được sửa chữa và ca71t xén bởi P.S. Burton)- CC Bởi-SA 3.0