2017年02月26日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Thủ Tướng Quần Đảo Solomon

2014.12.15-Congrats---Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare

Vào ngày 9 tháng Chạp năm Hoàng Kim 11 (2014), Ông Manasseh Soga được phục chức Thủ Tướng Quần Đảo Solomon.

Đã từng phục vụ chức Thủ Tướng Quần Đảo Solomon trong hai nhiệm kỳ trước, Ngài Thủ Tướng tận tâm cải thiện cuộc sống đồng bào ông. Hứa hẹn khôi phục kinh tế và mang lại thịnh vượng cho dân trên đảo, Thủ Tướng Sogavare nhấn mạnh lời cam kết của ông hoan nghênh đầu tư ngoại quốc và các mối quan hệ đối tác trong vùng. Ông cũng nhắc lại lập trường mạnh mẽ chống tham nhũng của ông.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi bức thư trên đây tôn trọng chúc mừng Thủ Tướng Manasseh Sogavare đã được bổ nhiệm hợp lòng dân, và Ngài cũng gia trì và cầu chúc tốt đẹp nhất để thấy những lý tưởng cao thượng của ông được thành tựu cho Quần Đảo Solomon và cư dân đáng quý.

Bản quyền Hình ảnh: Tòa Đại Sứ Úc ở Quần Đảo Solomon-Mannasseh Sogavare 2014-11tháng Chạp2014-Wikimedia Commons-CC BY 3.0 AU