2018年04月22日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Thư Chúc Mừng Thủ Tướng New Zealand Tái Đắc Cử

2014.09.22-Congrats---New-Zealand-PM-John-Key

Ngày 22 tháng 09 năm 2014
Ngài John Key Tôn Kính
Thủ Tướng Tân Tây Lan
Private Bag 18 888
Parliament Buildings
Wellington 6160
Tân Tây Lan

Kính Thưa Thủ Tướng:

Xin chúc mừng Ngài khi khởi sự nhiệm kỳ thứ ba với chức vụ Thủ Tướng Tân Tây Lan.

Tôi luôn giữ lòng tôn trọng đối với chính phủ Tân Tây Lan và có nhiều kỷ niệm đẹp khi được mời đến đất nước của Ngài và gặp gỡ những người dân thân thiện. Tôi cảm thấy rằng không chỉ riêng Tân Tây Lan, mà tất cả chúng ta đều may mắn có được các vị lãnh đạo tài ba như Ngài trên thế giới này.

Tôi xin ca ngợi Ngài về những thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua cho quốc gia, cùng với những cam kết hiện tại về cải thiện giáo dục, nhà ở và phúc lợi, cũng như thái độ sẵn sàng hợp tác với các đoàn thể khác khi điều hành trong nhiệm kỳ mới. Qua sự tiếp tục lãnh đạo của Ngài và được chỉ đạo bởi những nguyên tắc cao đẹp của lòng can đảm và nhân từ, cầu mong những nỗ lực xây dựng tương lai của Ngài sẽ gặt hái nhiều thành quả trong việc cải thiện đời sống cho toàn dân.

Xin Thượng Đế gia trì cho Ngài và người dân hiền hòa của đất nước Tân Tây Lan.

Với vinh dự, tình thương và ân phúc lớn lao,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư bày tỏ lời chúc mừng chân tình cùng sự thành tâm ủng hộ của Ngài trong bức thư gửi Ngài John Key, tái đắc cử Thủ Tướng Tân Tây Lan vào ngày 20 tháng 09 năm Hoàng Kim 11 (2014).

Khởi sự nhiệm kỳ thứ ba của mình, Thủ Tướng Key đã cam kết cùng làm việc với các đảng phái khác để tạo dựng một chính phủ liên minh cho sự tốt đẹp của người dân. Ngoài ra, Ngài cho biết các lãnh vực then chốt trong suốt nhiệm kỳ mới của mình sẽ bao gồm việc cải thiện giáo dục, nhà ở và phúc lợi. Ngài Thủ Tướng đã giúp mang lại sự thịnh vượng kinh tế cho New Zealand và hứa duy trì một nền kinh tế hùng mạnh.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Thủ Tướng.

Bản quyền Hình ảnh: Fábio Rodrigues Pozzebom- Agéncia Brasil-John Key 2013-Ngày 12 tháng Ba năm 2013-Wikimedia Commons-(đã duyệt)-CC BY 3.0 BR