2017年06月28日, 週三

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Thư Chúc Mừng Tân Thủ Tướng Úc

Congrats - Australian PM Malcolm TurnbullVào ngày 15 tháng 9 năm 2015, Ngài Malcolm Turnbull đã được quốc hội bỏ phiếu công bố chính thức để phục vụ chức Thủ Tướng thứ 29 của Úc.

Những hành động đầu tiên ở cương vị Thủ Tướng của Ngài Malcolm Turnbull có thể minh chứng qua nỗ lực của ông để đảm bảo cuộc sống an ổn và tiện nghi hơn cho người dân Úc. Ông đã thông qua ngân khoản 100 triệu (đô la Úc) dành vào việc tạo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, với hy vọng châm dứt bạo lực gia đình bằng cách cổ vũ thái độ tốt đẹp hơn là tôn trọng người khác ngay từ  nhỏ, qua trang mạng Safer Schools (An Toàn Trường học), và cung cấp bảo vệ những nạn nhân trong các trường hợp này bằng những tân kỹ thuật và tài trợ những dịch vụ hỗ trợ. Ông còn mang lại hiệu quả cho Kế Hoạch Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia với mục tiêu tạo thêm hỗ trợ cho những người khuyết tật, gia đình và những người săn sóc họ.

Trong hội nghị biến đổi khí hậu gần đây tại Paris, Thủ tướng Turnbull cũng tỏ rõ ủng hộ của ông đối với các công nghệ bền vững, tuyên bố rằng: “sáng kiến và công nghệ sẽ giúp chúng ta về cả hai mặt là thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ hơn và môi trường trong sạch hơn.” Ngoài ra, ông hứa đầu tư ít nhất 1 tỷ đô la Úc trong vòng bốn năm tới trong Bản Tuyên bố Canh tân, bao gồm tài trợ các nhà nghiên cứu năng lượng và khoa học khí hậu tại các trường đại học và viện khoa học hàng đầu, CSIRO (Tổ Chức Nghiên Cứu Khoa Học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung).

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi lời chúc mừng nhiệt thành đến Ngài Malcolm Turnbull về vai trò tân Thủ Tướng Úc của ông. Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

 

Hình: Hình DoD của Thượng Sĩ Nhất Lục Quân Hoa Kỳ, Clydell Kinchen-Malcolm Turnbull tại Ngũ Giác Đài năm 2016 đã được cắt xén-ngày 18 tháng 1 năm 2016-Wikimedia Commons CC BY 2.0