2017年04月26日, 週三

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tới Tổng Thống Brazil Nhân Ngày Bà Tái Đắc Cử

2014.10.27-Congrats---Brazil-Pres-Dilma-Rousseff

Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền đạt sự ủng hộ và lời chúc mừng chân thành của Ngài trong bức thư gửi Tổng Thống DilmaRousseff, nhân dịp Bà tái đắc cử Tổng thống Brazil vào ngày 26 tháng 10 năm Hoàng Kim 11 (2014).

Tổng thống DilmaRousseff cam kết Bà sẽ tiếp tục làm việc vì tương lai tốt đẹp hơn của đất nước Brazil, chú trọng vào việc đối thoại và sự bình đẳng cho mọi người dân Brazil, kêu gọi vì nền hòa bình và sự hợp nhất. Trong nhiệm kỳ đầu, kế hoạch phúc lợi xã hội của Bà được ca ngợi vì đã đem lại lợi ích cho hằng triệu người dân Brazil. Những chính sách then chốt, như là việc trợ giúp những vùng kém phát triển đã tạo nhiều hy vọng cho người nghèo.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Tổng Thống Dilma Rousseff.

Bản quyền Hình ảnh: Roberto Stuckert Filho/Presidéncia da República-Agência Brasil-Hình chân dung chính thức của Dilma Rousseff-ngày 09 tháng 01 năm 2011-Wikipedia-CC BY 3.0 BR