2018年04月20日, 週五

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Thủ Tướng Belize Nhân Dịp Ngài Tái Đắc Cử

2015.11.09 Congrats - Belize PM-page-001

Ngày 9 tháng 11 năm 2015
Ngài Dean Barrow
Thủ tướng Belize
Văn phòng Thủ tướng Chính phủ
Tầng 3, Toà nhà Sir Edney Cain
Belmopan
Belize

Kính thưa Thủ tướng:

Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Ngài tái đắc cử làm Thủ tướng Belize.

Là người đầu tiên giữ chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba trong Quốc hội, Ngài đã thể hiện quyết tâm mang lại phúc lợi cho những người dân của đất nước, bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng của quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những nỗ lực để đảm bảo Belize có một chính phủ minh bạch hơn và duy trì các mối quan hệ hòa bình trong khu vực cũng được đáng khen ngợi. Tôi xin chúc Ngài những điều tốt đẹp nhất trong việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò mang lại cho quý quốc một kỷ nguyên hài hòa và thịnh vượng hơn bao giờ hết.

Cầu xin Thượng Đế luôn ban ân điển cho Ngài và tất cả người dân Belize nhân hậu.

Với niềm vinh dự, tình thương và ân phúc lớn lao,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi thư tới Thủ Tướng Dean Barrow của Belize để chuyển lời chúc mừng nồng ấm nhân dịp ông tái đắc cử vào ngày 04 tháng 11, năm Hoàng Kim 12 (2015).

Ngài Dean Barrow nhậm chức Thủ Tướng lần đầu tiên vào ngày 08 tháng 02 năm 2008, lãnh đạo Đảng Dân chủ Thống nhất. Đắc cử lần thứ ba vào tháng 11 năm 2015, Thủ Tướng Barrow hiện đang tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ thứ ba và giữ chức lãnh đạo lâu nhất trong Quốc hội Belize cho tới nay.

Ngài Dean Barrow bày tỏ mối quan tâm về một chính phủ minh bạch hơn bằng cách thông qua đạo luật mới để công dân có thể xem xét chi tiết việc chi tiêu của chính phủ và những giao kèo ký kết với chính phủ sẽ được ban phát công bằng. Thủ Tướng Barrow cũng tận tâm cải tiến quốc gia và đời sống người dân Belize bằng cách tái xây cất cơ sở hạ tầng, bao gồm cấp ngân quỹ cho 150 con đường được trải nhựa mới trong thành phố Belize.

Ngoài ra, Ngài Dean Barrow lãnh đạo theo đường lối hòa bình đối với đồng bào và các nước láng giềng. Giữa lúc căng thẳng trong vùng, Thủ Tướng Barrow đáp ứng bằng cách bày tỏ ước muốn của ông là giải quyết vấn đề qua phương cách ngoại giao và hòa bình.

Trên đây là lá thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Dean Barrow bày tỏ lời chúc tốt đẹp cho sự hòa hợp và thịnh vượng của quốc gia Belize.

 

NGUỒN ẢNH: Bộ Ngoại giao và Khối Thịnh Vượng Chung-Thủ Tướng Belize, ông Dean Barrow, tại Luân Đôn – tại Luân Đôn-ngày 27 tháng 06 năm 2013-Wikimedia Commons-(thu gọn)-OGL