2017年07月23日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Thủ Tướng Belize Nhân Dịp Ngài Tái Đắc Cử

2015.11.09 Congrats - Belize PM-page-001

Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi bức thư cho ngài Dean Barrow, Thủ tướng Belize để chuyển đạt lời chúc mừng nhiệt thành của Ngài nhân dịp ông tái đắc cử vào ngày 4 tháng 11 năm Hoàng Kim 12 (2015).

Ngài Deam Barrow lần đầu tiên được tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng vào ngày 8 tháng 2 năm 2008, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thống Nhất. Thắng cử liên tiếp lần thứ ba vào tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Barrow bây giờ tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ thứ ba của ông. Và ông là người có nhiệm kỳ lãnh đạo lâu nhất trong Quốc hội Belize cho đến nay.

Ngài Dean Barrow đã bày tỏ cam kết của ông đối với gia tăng minh bạch của chính phủ qua đạo luật mới, cho phép dân chúng có thể tiếp cận chi tiết về ngân sách chi tiêu của chính phủ, và chính phủ sẽ cấp các hợp đồng một cách công bằng. Thủ tướng Barrow còn tận tâm lo cho việc cải tiến quốc gia và cuộc sống dân Belize bằng cách tái thiết hạ tầng cơ sở, bao gồm việc tài trợ 150 con đường tráng nhựa mới trong thành phố Belize.

Hơn nữa, Ngài Dean Barrow còn chỉ đạo theo đuổi nền hòa bình cho đồng bào cùng với các nước láng giềng. Đối diện tình trạng căng thẳng trong vùng, Thủ tướng Barrow đáp ứng với sự bày tỏ mong muốn của ông để giải quyết vấn đề bằng phương pháp hòa bình và ngoại giao.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi cho Ngài Dean Barrow, chuyển đạt những lời cầu chúc tốt đẹp cho hài hòa và thịnh vượng của Belize.

 

HÌNH: Văn Phòng Ngoại Vụ và Tổ Chức Liên Ban-Dean Barrow, Thủ Tướng Belize tại Luân Đôn London-ngày 27 tháng 6 năm 2013-Wikimedia Commons-(được cắt xén)-OGL