2017年04月29日, 週六

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Guyana

2015.05.18-Congrats---Guyana-President-David-Granger

Ngài David Granger đã được bầu làm tổng thống Guyana, quốc gia Nam Mỹ vào ngày 16 tháng 05 năm Hoàng Kim 12 (2015) như một phần của chính phủ liên minh sáu đảng phái, điều mà ông đã xác nhận là chiến thắng cho sự thống nhất quốc gia.

Tổng Thống Granger đã thắng cử dựa trên nền tảng hứa hẹn đẩy mạnh tình đoàn kết và hợp nhất giữa các chủng tộc và nâng cao sự phát triển quốc gia vì lợi ích của mọi người. Ngài Tổng Thống đã làm nổi bật viễn ảnh cho việc thiết lập một khế ước xã hội nhằm nâng cao sự phát triển kinh tế trong nước để gia tăng sự thịnh vượng và giúp đồng bào của ông có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Để thực hiện viễn ảnh của mình, Ngài đã tập hợp nhiều lãnh vực khác nhau trong xã hội bao gồm các doanh nghiệp, các công đoàn, các đảng phái chính trị và các thành viên trong hội dân sự để giúp lập nên khế ước xã hội. Ngoài ra, Ngài cũng lập ra mục tiêu về việc tạo công ăn việc làm cho giới trẻ qua doanh nghiệp vĩ mô, và đã tuyên bố rằng đó là điều bắt buộc để Guyana có được phong trào lao động mạnh mẽ. Tổng Thống Granger còn phác họa các mục tiêu cho việc cải thiện sự gắn kết xã hội cùng mối quan hệ trong nhiều tổ chức tôn giáo, các công đoàn, hội dân sự và kiến tạo quốc gia được vững bền hơn cho mọi người dân.

Trong bức thư khen ngợi gửi đến Tổng Thống Granger nhân dịp đắc cử, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã hoan nghênh chương trình nghị sự của Ngài và đã cầu nguyện Thiên Đàng ban phước cho Ngài cùng quốc gia Guyana xinh đẹp. Bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư có thể được tìm thấy trên đây.

 

Hình: Brotherslick-D. Granger-ngày 22 tháng 11 năm 2012-Wikimedia Commons-CC BY-SA 3.0