2017年03月28日, 週二

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Guyana

2015.05.18-Congrats---Guyana-President-David-Granger

Ngài David Granger đã được bầu làm tổng thống của quốc gia Nam Mỹ Guyana vào ngày 16 tháng 5 năm Hoàng Kim 12 (2015) là thành phần của chính phủ liên minh sáu đảng, mà ông được xác nhận là thắng cử để hợp nhất quốc gia.

Tổng thống Granger đắc cử dựa trên chính sách cam kết nâng cao tinh thần đoàn kết và hợp nhất nhiều chủng tộc và gia tăng phát triển quốc gia vì lợi ích của mọi người dân. Ngài Tổng Thống đã làm nổi bật viễn ảnh về việc thiết lập một hợp đồng xã hội để nâng cao phát triển kinh tế trong nước hầu gia tăng thịnh vượng, và giúp đồng bào ông có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Để thực hiện viễn ảnh này, ông đã tụ tập nhiều lãnh vực xã hội, bao gồm các doanh nghiệp, công đoàn thương mại, đảng phái chính trị cùng nhiều thành viên dân sự để giúp phát triển hợp đồng xã hội. Hơn nữa, ông đã thiết lập mục tiêu tạo công ăn việc làm cho giới trẻ thông qua các doanh nghiệp nhỏ, và tuyên bố rằng Guyana bắt buộc cần phải có một phong trào lao động mạnh mẽ. Tổng thống Granger còn phác họa nhiều mục tiêu để cải thiện gắn bó và quan hệ xã hội với nhiều đoàn thể tôn giáo, công đoàn thương mại và hội đoàn dân sự khác nhau, và thiết lập an ninh quốc gia hơn cho tất cả mọi người.

Trong bức thư khen ngợi gửi Tổng Thống nhân dịp đắc cử, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tán dương chương trình nghị sự của ông và cầu nguyện Thiên Đàng gia ân cho Ngài Tổng Thống và đất nước Guyana xinh đẹp. Bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư được ghi lại ở trên.

 

Hình: Brotherslick-D. Granger-ngày 22 tháng 11 năm 2012-Wikimedia Commons-CC BY-SA 3.0