2017年04月26日, 週三

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Đến Tân Thủ Tướng Quần Đảo Solomon

2014.12.15-Congrats---Solomon-Islands-PM-Manasseh-Sogavare

Vào ngày 09 tháng 12 năm Hoàng Kim 11 (2014), Ngài Manasseh Sogavare được phục chức Thủ tướng Quần Đảo Solomon.

Từng đảm nhiệm chức Thủ tướng Quần Đảo Solomon hai lần trước đó, Ngài Thủ tướng hết lòng chăm lo cải thiện cuộc sống của người dân. Để phục hồi nền kinh tế và mang lại sự thịnh vượng cho người dân trên Đảo, Thủ tướng Sogavare nhấn mạnh cam kết của Ông trong việc hoan nghênh đầu tư ngoại quốc và quan hệ đối tác trong vùng. Ông một lần nữa khẳng định lập trường mạnh mẽ của mình về vấn đề chống tham nhũng.

Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi bức thư trên đây cho Thủ tướng Manasseh Sogavare để trân trọng chúc mừng nhân dịp Ông được bổ nhiệm với sự ủng hộ của nhiều người, chuyển tới Ông sự gia trì và chúc phúc cho lý tưởng cao đẹp của Ông đối với Quần Đảo Solomon và người dân tuyệt vời nơi đây trở thành hiện thực. 

Bản quyền Hình ảnh: Tòa Đại Sứ Úc ở Quần Đảo Solomon-Mannasseh Sogavare 2014-11tháng 12 năm 2014-Wikimedia Commons-CC BY 3.0 AU