2017年03月24日, 週五

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Lời Chúc Mừng Tân Tổng Thống Ba Lan Đắc Cử vào Ngày 24 Tháng 5

2015.05.25-Congrats---Poland-President-Elect-Duda

Vừa lúc Ngài Andrzej Duda đắc cử Tổng Thống Ba Lan vào ngày 24 tháng 5 năm Hoàng Kim 12 (2015), Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi đến ông bức thư chúc mừng nhiệt thành.

Tổng Thống Duda là luật sư kiêm cựu thành viên của Nghị Viện châu Âu. Trước khi đại diện cho Ba Lan trong Liên minh châu Âu, ông đảm nhận chức Thứ Trưởng Ngoại Giao trong Bộ Tư Pháp, Thứ Tưởng Ngoại Giao trong Phủ Thủ Tướng thuộc phủ Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan, và là thành viên trong Tòa Án Quốc Gia Ba Lan.

Ngài Tổng Thống đã nhấn mạnh các chính sách để giúp mọi người dân Ba Lan hưởng lợi từ nền kinh tế đang phát triển. Ông đã đề nghị gia tăng kinh phí phúc lợi xã hội để giúp đỡ những người kém may mắn nhất, và tăng cao giới hạn tiền thu nhập mà sẽ được miễn đóng thuế cho những người lãnh lương thấp nhất trong nước. Ông còn hứa hạ thấp tuổi về hưu để giúp những người cao niên bắt đầu nhận lương hưu sớm hơn.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chuyển đạt lời chúc mừng chân thành và nhiệt thành của Ngài trong bức thư trên đây gửi cho Tổng thống Andrzej Duda.

 

Hình: Michal Józefacluk-chân dung Andrzej Duda-ngày 6 tháng 8 năm 2015-Wikimedia Commons–(đã được cắt xén)-CC BY-SA 3.0 PL