2017年07月24日, 週一

Thanh Hải Vô Thượng Sư Chuyển Đạt Lời Chúc Mừng Tân Thủ Tướng Canada

2015.10-2

Vào ngày 19 tháng 10 năm Hoàng Kim 12 (2015), Ngài Justin Trudeau đã thắng cử ở Canada làm thủ tướng thứ 23 lãnh đạo quốc gia.

Là con trai của cựu Thủ tướng Canada Pierre Elliot Trudeau, Ngài Justin Trudeau đã nối gót cha sau quá trình dạy học bậc trung học, và đắc cử năm 43 tuổi, trở thành vị Thủ Tướng lãnh đạo Canada trẻ nhất thứ nhì. Ông cho rằng thắng cử là nhờ ông quyết tâm gặp mặt và lắng nghe đồng bào của mình cùng những lời hứa là sẽ lãnh đạo với lòng tôn trọng đối với mọi người dân Canada, được ghi nhận trong bài diễn văn thắng cử của ông rằng tân chính phủ “tin tưởng sâu xa vào đa dạng của quốc gia chúng ta,” và biết rằng “Canada đã được tạo lập bởi người tứ xứ, với lòng tôn sùng mọi tín ngưỡng, thuộc mọi nền văn hóa, và nói mọi ngôn ngữ.”

Sau hội nghị khí hậu COP 21 tại Paris vào tháng 11 và tháng 12 năm 2015, Thủ Tướng Trudeau cũng tuyên bố hứa bắt tay hành động tối cần thiết về vấn đề thay đổi khí hậu, bao gồm việc hỗ trợ và thực hiện các chính sách giúp kinh tế có mức các-bon thấp, và giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với các hậu quả tai hại của biến đổi khí hậu.

Hơn nữa, Ngài Justin Trudeau còn hứa nhận thêm người tỵ nạn Syria, 25.000 người vào tháng 1 năm 2016, và cung cấp ngân khoản để đẩy nhanh tiến trình nộp đơn. Hơn 26.000 người tỵ nạn đã đến Canada kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2016 và Chính Phủ Canada có một phần đặc biệt trên trang mạng dành riêng cho việc hoan nghênh họ.

Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi bức thư trên đây đến Ngài Justin Trudeau, để chúc mừng ông về chức vụ tân Thủ Tướng của Canada, và cảm tạ ông về những lời cam kết cao thượng khi ông lãnh đạo Canada thay đổi khẳng định hướng về tương lai tươi sáng hơn.

 

HÌNH: Roberto Stuckert Filho/PR-Reunião de Cúpula do G20-ngày 01 tháng 11 năm 2015-Wikimedia Commons-CC Bởi 3.0 BR