2017年12月16日, 週六

Pusu: Ngôn Ngữ Của Vũ Trụ Nguyên Thủy Đầu Tiên

Thanh Hải Vô Thượng Sư từ ái tiết lộ ngôn ngữ thánh thiện của Vũ trụ Nguyên thủy đầu tiên

Ban Báo Chí | Ngôn ngữ Thiên đàng – Tường trình đặc biệt | Tháng 10, 2014

Là người, chúng ta thường suy ngẫm về nguồn gốc Thiêng liêng của Tạo Hóa. Giờ đây, qua ân điển của Thiên Đàng, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã từ ái chia sẻ nhiều kỳ diệu về Vũ Trụ
Nguyên Thủy, mà Ngài mô tả là “nguồn cội duy nhất mà mọi tạo vật biến hóa từ đó”. Sư Phụ đã tiết lộ tên của Vũ Trụ Nguyên Thủy này là Ihôs Kư. Trong hai hội thảo truyền hình “Niềm Vui Trở Về Nhà: Sư Phụ Tái Khám Phá Vũ Trụ Nguyên Thủy,” vào ngày 26 tháng 1, và “Từ Vũ Trụ Nguyên Thủy Đến Thế Giới Chúng Ta: Chân Tình Không Bao Giờ Đổi Thay” vào ngày 29 tháng 5 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014) tại Los Angeles, California – Hoa Kỳ, Sư Phụ nói chuyện với nhân viên truyền hình Vô Thượng Sư về nhiều khía cạnh của Thiên Đàng tối thượng và cao hơn nữa.

Du hành tới Qu, Vũ Trụ Nguyên Thủy đầu tiên trong Ihôs Kư, và qua hàng trăm Kory (Vùng
Thiên Đàng) của Qu, Linh hồn Vô Thượng của Sư Phụ đã trải nghiệm những chiều không gian tâm linh huy hoàng tráng lệ, rực rỡ uy nghi mà đầu óc con người khó mà hiểu được, và hầu hết những điều này vượt ngoài tầm ngôn ngữ. Dù vậy, Sư Phụ vẫn từ ái chia sẻ nhiều thấu hiểu mà Ngài đã đạt được qua hành trình, bao gồm bản chất của Pusu – ngôn ngữ thánh thiện của Qu:

“Quý vị có biết khi còn ở đó, tôi khám phá được gì trong ngôn ngữ Pusu mà tôi có thể
nhớ cho tới giờ không? Ý nói là khi linh hồn tôi đang ở đó. Không có một từ ngữ phủ định nào trong ngôn ngữ của họ hết.”

“Tất cả gì mà quý vị có thể tưởng tượng về thiện lành, về cao thượng, về ân sủng, gia
trì, tình thương, khoan dung, đều được viết trong đó. Không có gì xấu hết. Họ không có bất cứ gì là không thật cả.”

“Tôi rất ngạc nhiên, đầu óc tôi rất ngạc nhiên vì ngôn ngữ đó quá đơn giản, viết bằng
nhiều ngôn từ đơn giản! Thí dụ, hầu hết các cảnh giới có lẽ được viết chỉ bằng hai, cho tới bốn mẫu tự thôi. Nhưng không biết sao không bao giờ lặp lại?”

“Mọi chữ đều lóng lánh, lấp lánh, rực rỡ mọi sắc màu.”

Ngôn ngữ Pusu có trên 86 “zillion” ngôn từ. Ngoài ra, chúng sinh ở Vũ Trụ Nguyên Thủy giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm, với những âm thanh thánh thót, rực rỡ, êm dịu chuyển đạt thông điệp mà ngôn ngữ thế gian không sao sánh được. Sư Phụ xác định rằng chấn động lực của ngôn ngữ Pusu có hiệu quả làm thăng hoa thế giới chúng ta và vũ trụ.

Sau đây là một số ngôn từ và cụm từ trong ngôn ngữ Thiên Đàng mà Sư Phụ từ bi đã tiết lộ trong cả hai buổi hội thảo truyền hình, bao gồm từ điển Pusu đặc biệt:

Niềm vui trở về Nhà: Sư Phụ tái khám phá Vũ trụ Nguyên thủy,”

ngày 26 tháng giêng năm Hoàng Kim thứ 11 (2014), và

Từ Vũ trụ Nguyên thủy đến Thế giới Chúng ta: Chân Tình Không Bao Giờ Đổi Thay,”

ngày 29 tháng 5 năm Hoàng Kim thứ 11 (2014):

PUSU LANGUAGE TABLE

(Nhấp chuột phải và chọn “save image as”)

Từ ngữ tiếng Pusu Cụm từ tiếng Anh Chuyển Dịch sang tiếng Âu Lạc
Tim Qo Tu Lord That All Worlds Love (Lord Who Loves All Worlds) Giáo Chủ được Mọi Thế Giới Yêu Thương (Giáo Chủ Yêu Thương Mọi Thế Giới)
Tim All worlds Mọi thế giới
Qo Lord Giáo Chủ
Tu Love Yêu Thương
Py-O-Tu I love you (You I love) Tôi thương quý vị (Quý vị, tôi thương)
Py You Quý vị (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai)
O I Tôi (đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất)
Nơi popy You are beautiful (Beautiful you are) Quý vị xinh đẹp (Xinh đẹp, quý vị)
Nơi Beautiful Xinh đẹp
Popy You are Quý vị là
Ig popy You are number one (Number one you are) Quý vị là số một (Số một, quý vị)
Cob not Number one I am Tôi là số một
Cob One (Numerical number 1) Một (Con số 1)
Not I am Tôi là
Yaykar Syr Cam (Portal Gate of Original Universe) (Cổng vào Vũ trụ Nguyên thủy)
Cam Gate Cổng

 

Từ Pusu cho Đặc tính của Kory: Chuyển Dịch sang tiếng Âu Lạc
Orwu Phúc lạc
Pyo Tình thương
Mori Chia sẻ
Luvi Ấm cúng
Ruly Thân thiện
Isom Đức hạnh
Puqy Anh hùng
Sulu Đạo đức
Moly Thành thật
Qonu Nhân hậu
Nuwy Khoan Dung
Nypu Chân thật
Kego Thấu suốt
Ego Tài hùng biện
Cigu Nên thơ
Fygy Thần giao cách cảm
Huli Thành công
Nuq An toàn
Oro Dễ thương
Muo Khẳng định
Kuru Tự tại
Igy Con người
Konu Chúc lành
Korys Thanh nhã
Okô Dễ dàng
Oter Lộng lẫy
Diso Sâu sắc
Ehr Kiên nhẫn
Fôqi Có trách nhiệm
Ei Nổi bật hoặc xuất sắc
Dơfa Chân thật
Sifa Trao quyền
Mêto Khiêm tốn
Oqo Thương cảm
Neqo Hăng hái
Syfi (Kory 642) Tập trung (Kory 642)
Afav (Kory 644) Lý tưởng (Kory 644)

 

~Tự Điển Pusu~

 

English Pusu Âu Lạc
A
Absolute Ryx Tuyệt đối
All Fon Tất cả
All Lords of OU Fon Faz Tất cả Giáo Chủ của Vũ Trụ Nguyên Thủy
All the Councils of Ihôs Kư Fon Crd Hội Đồng của Vũ Trụ Nguyên Thủy
All Worlds Tim Tất cả thế giới
Almighty God Thượng Đế Toàn Năng
Am Not
Angel Ge Thiên thần
Aura Hào quang
B
Beautiful Nơi Đẹp
Bee Con ong
Being Chúng sinh
Billion Vuz Tỷ
Book Quyển sách
Buffalo Con trâu
C
Chief Lord of Kory Asig Bưf Trưởng Giáo Chủ của Kory
Cow Bo Bò cái
To Create Ar Sáng tạo
Created Được sáng tạo
Created Universe (Shadow Universe) Quê Bô Vũ Trụ Được Sáng Tạo (Vũ Trụ Bóng)
Creation Fy Sự sáng tạo
D
Divinity Ny Thiêng liêng
To Do Làm việc
E
Eternal Foif Vĩnh hằng
Eternity Beb Sự vĩnh hằng
F
Far Soo Xa
Fast Pon Nhanh
Father Qy Cha
Fine Qơn Tao nhã, tế nhị
First Original Universe Qu Vũ Trụ Nguyên Thủy Đầu tiên
Fish Al
Flower Ka Bông hoa
To Fly Bay
Forever Osiv Mãi mãi
Forevermore Af Mãi về sau
Free Po Tự do
Fruit Trái cây
Fun Per Vui chơi
G
Gate Cam Cổng
Subgate Dofa Bơji Fer Cổng phụ
Gazillion Tưn Gazillion
Glad No Vui mừng
Godses of OU Thiên đế ở Vũ Trụ Nguyên Thủy
Good Fơg Tốt
Grand Sêd Rất lớn
Great Vĩ đại
Green Ty Xanh lá cây
Greeting Naz Chào mừng
H
Halo Hào quang
Happy Vôpô Vui vẻ, hạnh phúc
Harmony Dâi Hòa hợp
To Have Ju
He Nôi Anh ta
Heaven Kory Thiên Đàng
Horse Da Ngựa
Human Igy Con người
I
I O Tôi
I Love God Pô-O-Tu Tôi thương Thượng Đế
Intelligent Hir Thông minh
J
Joy Hoan hỷ
K
Kindness Defi Tử tế
King Nu Vua
L
Light (Divine) Ak Ánh sáng (Thiêng liêng)
Lord Qo Giáo Chủ
Lord Almighty Giáo Chủ Toàn Năng
Lord That All Worlds Love (Lord Who Loves All Worlds) Tim Qo Tu Giáo Chủ mà tất cả thế giới yêu thương (Giáo Chủ yêu thương tất cả các thế giới)
Lord of Council Faz Crd Giáo Chủ Hội Đồng
Love Tu Thương yêu
M
Many
Might (Spiritual) Sức mạnh (Tâm linh)
Million Ax Triệu
Mother Op Mẹ
Mountain Fog Núi
Music Âm nhạc
N
Nature Os Thiên nhiên
Nice Tốt, tử tế
No Ru Không
Noble Cao thượng
Now Oz Bây giờ
Number Sôf Con số
O
Ocean Đại Dương
Of Ix Của, bằng
Omni Qo Cùng khắp (đại)
Only Chỉ, duy nhất
Original Nguyên thủy
Original Universe (OU) Ihôs Kư Vũ Trụ Nguyên Thủy
Ox Bò đực
P
Peace Fyf Hòa bình
Perfection Qosy Hoàn mỹ
Plant Dag Thực vật
Portal Gate of OU Yaykar Syr Cam Cổng của Vũ Trụ Nguyên Thủy
Power (Spiritual) Lực lượng
Purifying Portal Bôif Cổng thanh lọc
Purity Qon Thanh khiết
R
River Dăb Sông
S
To Share Xory Chia sẻ
She Noi Cô ta
Silence Yên lặng
Soul Un Linh hồn
Sound (Divine) Âm thanh (Siêu phàm)
Spiritual Figê Tâm linh
Supra Universe Quơ Vũ trụ bên trên
Supra Youthful Universe Tư Quơ Vũ trụ trẻ bên trên
T
Thousand Soy Ngàn
Tree (big) Kyg Cây lớn
Tree (small,shrub) Ro Cây nhỏ
Trillion Izu Ngàn tỷ
U
United Nưn Đoàn kết
Universe Opô Vũ trụ
V
Vortex Begă Câf Lốc xoáy
W
We Gêp Chúng ta
Wonderful Fôkư Tuyệt vời
World Conu Thế giới
To Write Dow Viết
Y
You Py Quý vị
You are Popy Quý vị là (thì)
You Love God Qo-Py-Tu Quý vị thương Thượng Đế
Youth Tuổi trẻ
Z
Zero Zưi Zê-rô
Zillion Ưz Zillion
Many Zillions Ưz Ux Hàng Zillion
Zillions of Zillions Ưz Ix Ưz Zillion của Zillion
NUMBERS Số Đếm
1 Cob Một
2 Eg Hai
3 Ưpo Ba
4 Ưxơ Bốn
5 Zuv Năm
10 Koyư Mười
11 Wozơ Mười một
12 Nưp Mười hai
20 Waz Hai mươi
21 Waz Cob Hai mươi mốt
22 Waz Eg Hai mươi hai
50 Ay Năm mươi
60 Ôz Sáu mươi
70 Ôv Bảy mươi
80 Paz Tám mươi
90 Hôv Chín mươi
100 Iv Một trăm
200 Eg Iv Hai trăm
300 Ưpo Iv Ba trăm
Number 0 Tor Số không
Number 5 Ưzuv Số năm
Number 10 Số mười
Thousand Soy Ngàn
1000 Cob Soy Một ngàn
Million Ax Triệu
1 Million Cob Ax Một triệu
Billion Vuz Tỷ
Trillion Izu Ngàn tỷ
Zillion Ưz Zillion
Zillions of Zillions Ưz Ix Ưz Zillion của Zillion

 

Để chuyển mẫu tự Pusu sang những âm gần giống nhất của tiếng Anh, Sư Phụ dùng những mẫu tự A đến Z của tiếng Anh, và những mẫu tự Ă, Â, Á, Ê, Ô, Ơ và Ư của tiếng Âu Lạc.

Chúng con muôn vàn cảm tạ Sư Phụ đã chia sẻ với thế giới ngôn ngữ Thiên Đàng tuyệt diệu này. Nguyện cầu Địa Cầu sẽ tiếp tục phát triển trong hòa bình và tình thương với nguồn ân điển vô tận của Ngài.

TĐể biết thêm về những điều này cùng những tiết lộ huyền bí khác, xin viếng trang mạng:
www.SupremeMasterTV.com