2018年04月19日, 週四

    Tình thương chân thật là nhắc nhở ai đó khi họ làm điều sai và cố gắng giúp họ hiểu được phải trái. Tình thương không phải là bao che, bất chấp việc người đó đang làm là tốt hay xấu.