2018年04月24日, 週二

    Thượng Đế hay Đức Phật nghĩa là lực lượng đại từ, đại bi. Sau khi chúng ta nhận được “làn sóng” này nhờ kết nối với “đường dây dẫn” của lòng từ bi, của tình thương, chúng ta sẽ ngày càng trở nên từ bi, yêu thương và khoan dung hơn đối với mọi chúng sinh. Bởi vì chúng ta ngày càng liễu ngộ được rằng vạn vật vốn đồng nhất thể.