2018年04月24日, 週二

    Thiên Đàng hay địa ngục, tất cả đều do chính chúng ta tạo nên.