2018年04月20日, 週五

    Tâm, thân, khẩu, ý của chúng ta viên mãn, khai mở là bởi vì chúng ta hy sinh cho người khác và cũng vì chúng ta tu hành để được giải thoát. Đây mới là tinh thần xuất gia chân chính.