2018年02月20日, 週二

    Phải tìm tình thương bên trong mình trước, rồi chúng ta mới có thể thực sự yêu thương người khác.