2017年09月23日, 週六

    Phải tìm tình thương bên trong mình trước, rồi chúng ta mới có thể thực sự yêu thương người khác.