2018年04月19日, 週四

    Phải tìm tình thương bên trong mình trước, rồi chúng ta mới có thể thực sự yêu thương người khác.