2018年04月21日, 週六

    Những thứ xấu cũng tiềm ẩn nét duyên dáng và đôi khi là bài học dành cho chúng ta. Trong mắt người khai ngộ, vạn vật đều mang vẻ đẹp riêng.