2018年01月22日, 週一

    Nếu vẫn chưa đồng cảm được với nỗi khổ đau của người khác, hoặc chưa thể cảm thông với tâm trạng của họ, thì chúng ta vẫn còn xa cách Đạo.