2018年06月22日, 週五

    Nếu không thương yêu bản thân, chúng ta cũng không thể thương yêu người khác.