2018年01月18日, 週四

    Nếu không thương yêu bản thân, chúng ta cũng không thể thương yêu người khác.