2018年04月20日, 週五

    Nếu chúng ta có ý định bố thí và trì giới thì sự sạch sẽ cũng là một hạnh bố thí. Đem lại cảm giác thoái mái cho người khác cũng là một hình thức bố thí.