2018年04月19日, 週四

    Nếu bám víu vào những thành tựu trong quá khứ, thì chúng ta sẽ không thể tiến bộ thêm nữa.