2017年09月26日, 週二

    Nếu bám víu vào những thành tựu trong quá khứ, thì chúng ta sẽ không thể tiến bộ thêm nữa.