2018年01月19日, 週五

    Nếu bám víu vào những thành tựu trong quá khứ, thì chúng ta sẽ không thể tiến bộ thêm nữa.