2017年11月21日, 週二

    Mỗi khi chúng ta mở rộng lòng nhân ái, tâm khoan dung và sự cảm thông đến với tha nhân, đó chính là lúc chúng ta kiến tạo Thiên Đàng.