2017年09月25日, 週一

    Mỗi khi chúng ta mở rộng lòng nhân ái, tâm khoan dung và sự cảm thông đến với tha nhân, đó chính là lúc chúng ta kiến tạo Thiên Đàng.