2018年02月22日, 週四

    Mỗi khi chúng ta mở rộng lòng nhân ái, tâm khoan dung và sự cảm thông đến với tha nhân, đó chính là lúc chúng ta kiến tạo Thiên Đàng.