2018年04月19日, 週四

    Không phải là chúng ta không có niềm vui hay nỗi buồn. Chỉ là vì chúng ta không bận tâm đến những cảm xúc đó, nhờ vậy chúng ta mới được thanh thản.