2018年06月22日, 週五

    Khi chúng ta khai ngộ, mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Chúng ta suy nghĩ mau chóng, làm việc nhanh nhẹn và phản ứng kịp thời. Đó là bí quyết của sự thành công.