2018年04月24日, 週二

    Khi bị người khác la mắng hay nói xấu, chúng ta nên xem mình như đang bị Phật Bồ Tát la rầy hay Thượng Đế khảo nghiệm. Như vậy thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.