2018年06月22日, 週五

    Đừng tâng bốc rồi vì vậy mà đầu độc lẫn nhau, khiến cho đẳng cấp của người khác bị hạ thấp. Như vậy là tạo nghiệp chướng