2018年01月18日, 週四

    Đừng tâng bốc rồi vì vậy mà đầu độc lẫn nhau, khiến cho đẳng cấp của người khác bị hạ thấp. Như vậy là tạo nghiệp chướng