2017年09月20日, 週三

    Đừng tâng bốc rồi vì vậy mà đầu độc lẫn nhau, khiến cho đẳng cấp của người khác bị hạ thấp. Như vậy là tạo nghiệp chướng