2018年01月18日, 週四

    Dù chỉ kiếm được vừa đủ tiền cho bản thân thì cũng đủ tốt rồi. Chúng ta nên dành thời gian cho việc thiền định.