2018年02月20日, 週二

    Để tạo sự cảm thông với người khác, không có gì tốt hơn là tình thương và sự khiêm nhường.