2018年04月22日, 週日

    Để tạo sự cảm thông với người khác, không có gì tốt hơn là tình thương và sự khiêm nhường.