2017年11月22日, 週三

    Để tạo sự cảm thông với người khác, không có gì tốt hơn là tình thương và sự khiêm nhường.