2017年09月23日, 週六

    Để tạo sự cảm thông với người khác, không có gì tốt hơn là tình thương và sự khiêm nhường.