2018年04月20日, 週五

    Để đạt được Chân Lý, người tu hành càng ân cần chu đáo càng tốt. Càng chăm sóc người khác, tâm chúng ta càng cởi mở và đời sống chúng ta càng thêm hạnh phúc.