2018年04月20日, 週五

    Chúng ta sống ở thế giới này nhưng đừng bám víu vào nó. Chúng ta cần biết rằng mọi thứ trên trần gian đều là phiền não và phải giữ tâm trí trong giáo lý vô thượng, như đoá sen mọc trong bùn mà vẫn không hôi tanh mùi bùn vậy.