2018年06月24日, 週日

    Chúng ta không nên thích hay ham muốn bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này. Nếu không chúng ta sẽ bị ràng buộc vào đó. Tâm chúng ta không nên vướng bận vào bất cứ điều gì.