2018年04月24日, 週二

    Chúng ta cần phải nghiêm khắc và tuyệt đối thành thật với chính mình, rồi người khác sẽ thành thật với chúng ta.