2018年02月20日, 週二

    Càng chiếm hữu, chúng ta càng mất mát. Càng ban phát, chúng ta càng thu nhận được nhiều hơn.