2017年09月23日, 週六

    Càng chiếm hữu, chúng ta càng mất mát. Càng ban phát, chúng ta càng thu nhận được nhiều hơn.