2018年04月22日, 週日

    Càng chiếm hữu, chúng ta càng mất mát. Càng ban phát, chúng ta càng thu nhận được nhiều hơn.