2018年04月19日, 週四

Tưởng Nhớ Ngài Lý Quang Diệu, Sáng Lập Gia Kính Yêu của Singapore.

 

2015.03.26-Letter-of-Condolence-from-Supreme-Master-Ching-Hai-to-H.E-2

 

Ngày 26 tháng 03 năm 2015
Ngài Lý Hiển Long
Thủ tướng Singapore
Đường Orchard
Istana
Singapore 238823

Kính thưa Thủ tướng Lý:

Đại diện cho Hội chúng tôi, tôi xin chân thành gửi lời chia buồn đến Ngài cùng gia quyến và xin cùng với người dân trong nước thương tiếc vì sự ra đi của phụ thân vĩ đại của Ngài, đồng thời là vị nguyên thủ kính yêu sáng lập Singapore.

Là vị thủ tướng có tầm nhìn xa người đã giúp xây dựng một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới, Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng tận tụy chăm lo cho phúc lợi của đồng bào. Ông cũng sẽ được cộng đồng quốc tế nhớ đến với tư cách là người đóng góp cho nền hòa bình và ổn định trong khu vực đồng thời là một chính khách lỗi lạc đầy trí huệ khiến nhiều lãnh tụ thế giới ngưỡng mộ.

Đã từng đến thăm viếng xứ sở của Ngài và chứng kiến những thành quả đạt được qua các nỗ lực đáng ghi nhận của Cố Thủ tướng, tôi chỉ có thể tỏ lòng ngưỡng mộ về huyền thoại của Cố Thủ tướng, những thành quả này sẽ tiếp tục được trân quý trên toàn thế giới.

Cầu mong Ngài cùng người dân Singapore tìm được nguồn an ủi và sức mạnh vào lúc này và cầu mong linh hồn Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu yên nghỉ trong tình thương và ánh sáng vĩnh hằng trên Thiên đàng.

Với tất cả tình thương, cảm thông và cầu nguyện,
Thanh Hải Vô Thượng Sư

Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Ngài Lý Hiển Long, Thủ Tướng Singapore cùng gia quyến nhân ngày mất người cha quý mến, vị sáng lập gia tôn kính của Singapore, vào ngày 23 tháng 03 năm 2015. Ngài Lý Quang Diệu, sinh ngày 16 tháng 09 năm 1923, là chính khách được tôn trọng trên trường quốc tế, người nổi tiếng về tài lãnh đạo nổi bật và mối quan tâm sâu sắc cho tương lai của dân chúng Singapore. Với tầm nhìn xa trước thời đại của mình, Ngài đã chuyển đổi Singapore.

Là thủ tướng phục vụ lâu nhất trong lịch sử, Ngài đã ở trong nhiệm sở từ năm 1959 -1990, và được cho là người kiến tạo Singapore thành quốc gia thịnh vượng nhất ở Đông Nam Á trong suốt nhiệm kỳ của mình. Góp phần vào việc thành lập thể chế tự trị Singapore, Ngài đã chủ tọa nhiều sự thay đổi trong hiến pháp giúp giành độc lập. Ngài đã dẫn dắt cuộc phục hồi vô song bằng việc thực hiện kế hoạch tái thiết quốc gia qua việc xây cất nhà cửa, cải tổ giáo dục, nâng cao quyền phụ nữ và sản xuất dựa trên xuất cảng. Ngài còn khởi động chính sách song ngữ trong nước nhằm mang lại thêm cơ hội toàn cầu cho người dân Singapore trong lúc duy trì đặc tính văn hóa của họ. Sau khi rời nhiệm sở vào năm 1990, Ngài vẫn tiếp tục cam kết của mình đối với Singapore trong cương vị cố vấn cho chính phủ. Ngoài ra, ông đã làm người hành thiền tận tuỵ trong cuộc đời về sau, khi được hỏi về chiến dịch nhằm khích lệ mọi người ăn thêm thức ăn chay thì ông đáp lại: “Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó.“

Ngài Lý Quang Diệu là tấm gương ngời sáng cho sự chính trực và lòng tận tâm. Dưới tài quản lý khôn khéo của mình Ngài không những dẫn dắt Singapore mà còn toàn khu vực đến với hòa bình và ổn định.

Bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Lý Hiển Long và gia quyến có thể xem trên đây. Một hồi âm mến thương đã nhận được từ Văn phòng Thủ tướng của Singapore.

 

 

Bản quyền Hình ảnh: PD-Chính Phủ Hoa Kỳ-Quân Đội-Ông Lý Quang Diệu-ngày 02 tháng Năm năm02-Wikimedia Commons-(đã duyệt)-Phạm Vi Công Cộng