2018年04月24日, 週二

Tham Dự Lễ Kỷ Niệm Dọn Dẹp Bãi Biển Mùa Thu tại Hải Cảng Cơ Long Lần Thứ 130, Formosa

Tường trình bởi Trung tâm Cơ Long, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Vào ngày 01 tháng 10, năm Hoàng Kim 13 (2016), khoảng 30 thành viên địa phương trong Hội chúng tôi tham dự Sự kiện Dọn Dẹp Bãi biển Mùa Thu ở Wai-Mu-Shan, thành phố Cơ Long, Formosa, như một phần của các hoạt động kỷ niệm Hải Cảng Cơ Long lần thứ 130. Sự kiện này được tổ chức bởi Cục Bảo vệ Môi trường Cơ Long.

Thị trưởng thành phố Cơ Long, Ông Lin Yu-Chang và Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Đài Loan, Ông Lee Ying-Yuan đưa 550 tình nguyện viên từ các tổ chức khác nhau đến thu dọn khoảng 500 kilogram rác thải trên bãi biển. Các nhóm bao gồm: Công ty Điện lực Đài Loan Hsieh-ho Power Plant, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư và nhóm Cứu trợ Chữ thập đỏ Cảng Mưa Cơ Long, trả lại cho bãi biển đúng như tình trạng cũ trước khi cơn bão gần đây đổ bộ vào.

Thị trưởng thành phố Cơ Long, Ông Lin Yu-Chang trao hai bằng khen cho Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư vì tham gia vào dự án sinh thái. Một trong hai bằng khen này là bằng khen đặc biệt cho việc tham dự lễ kỷ niệm dọn dẹp lần thứ 130.

Ngoài việc giúp làm đẹp các bãi biển, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư là một trong nhiều nhóm nhận một khu vực bãi biển cùng với trách nhiệm giữ gìn nó sạch sẽ.

Bờ biển đẹp như tranh và cảnh quan thiên nhiên là quà tặng của Formosa. Đại dương là nguồn gốc của tất cả sự sống trên trái đất. Chúng tôi xin chân thành kêu gọi tất cả mọi người giữ gìn các bãi biển sạch sẽ. Ngoài việc thu dọn rác trên bãi biển ra, xin vui lòng đảm bảo phân loại cũng như tái chế chúng.

Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Đài Loan, Ông Lee Ying-Yuan trao Bằng Khen cho Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Thị trưởng thành phố Cơ Long, Ông Lin Yu-Chang trao Bằng khen cho Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Các thành viên Hội chúng tôi giúp dọn dẹp bãi biển
Giấy chứng nhận công nhận việc nhận diện tích bãi biển, với trách nhiệm giữ cho nó sạch sẽ trong năm 2016
Giấy chứng nhận công nhận là một phần của Lễ kỷ niệm Dọn Dẹp Bãi biển Mùa Thu tại Hải cảng Cơ Long lần thứ 130