Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年06月23日, 週六

  Chia Sẻ Sách Của Sư Phụ và Vật Dụng Mùa Đông với Các Bạn Vô Gia Cư ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

  Ban báo chí Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ tường trình (Nguyên văn tiếng Anh)

  Đáp ứng chỉ thị từ ái của Sư Phụ là hãy giúp đỡ những người vô gia cư trong mùa đông lạnh giá, vào giữa tháng 12 năm 2015, các Hội viên chúng tôi ở Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã đóng góp số tiền 1.356,36 Mỹ kim và chuẩn bị 30 túi ngủ, vớ, đồ ăn nhẹ thuần chay và sách Từ Khủng Hoảng đến Hòa Bình – Thuần Chay Hữu Cơ Là Giải Pháp của Sư Phụ. Trong những ngày còn lại của tháng 12, các món này đã được phân phát cho các bạn vô gia cư ở những khu Đông Bắc và Trung tâm Thành phố Philadelphia.

   

  Chi Phí của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Công Tác Cứu Trợ Mùa Đông tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

  Chi tiết Số tiền (Mỹ kim) Biên nhận
  Đồ ăn nhẹ, 30 túi ngủ và 30 hộp vớ 1.356,36 A
  Tổng cộng 1.356,36 Mỹ kim