Hành Động Tình Thương

Sư Phụ luôn quan tâm sâu sắc mỗi khi thiên tai xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sau khi nghe tin tức về các hoàn cảnh như vậy, Ngài lập tức hỗ trợ tài chính và gửi các nhóm cứu trợ. Thông qua những nỗ lực này, tình thương và sự trợ giúp vô điều kiện của Ngài được truyền đạt đến cho những người bị ảnh hưởng, do đó làm giảm nỗi đau khổ của họ trong khi giúp họ xây dựng lại cuộc sống mới.

Để ghi nhận những hành động bao dung của các chính phủ, các tổ chức và nhân viên cứu trợ trên toàn cầu, Sư Phụ bày tỏ lòng biết ơn của Ngài như sau: “Cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quốc tế mang lại sự chăm sóc và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Cảm ơn tất cả các nhân viên cứu trợ đã dành thời gian và từ bỏ tiện nghi của bản thân, thậm chí phải du hành trên các tuyến đường xa xôi và điều kiện không thuận lợi để mang lại tình thương và hỗ trợ cho người dân trong lúc cần thiết. Cầu Thiên Đàng ban phước dồi dào cho sự rộng lượng và sự hy sinh cao quý của quý vị.”

2018年03月20日, 週二

  Gửi Tiếp Tế Từ Nhật Bản Tới Cho Người Tỵ Nạn ở Châu Âu

   

  Trung Tâm Gunma, Nhật Bản, tường trình (Nguyên văn tiếng Nhật)

  Hội viên chúng tôi thuộc Trung tâm Gunma rất quan tâm tới tình trạng người tỵ nạn ở Châu Âu, qua những tin mà chúng tôi nghe về họ mỗi ngày. Tuân theo chỉ thị từ ái của Sư Phụ là trợ giúp người tỵ nạn, khi chúng tôi biết rằng một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật (NPO) đang thu thập lều cho người tỵ nạn Syria, chúng tôi liền gửi 50 lều cho họ. Trong thời gian mùa đông này, khó mà kiếm được lều để mua tại vùng chúng tôi, thế mà thần kỳ thay, chúng tôi vẫn có thể mua được 50 lều. Số lượng này đã khiến tổ chức phi lợi nhuận ngạc nhiên, vì họ chỉ tìm mua được 30 lều thôi. Những lều này đã được gửi sang cho người tỵ nạn Syria vào tháng 12 năm 2015. Chúng tôi cũng dự định gửi quần áo cho người tỵ nạn qua tổ chức phi lợi nhuận đó trong tương lai gần. Chúng con vô vàn cảm tạ Sư Phụ đã ban phát tình thương và ân điển, cho chúng con cơ hội để giúp người tỵ nạn Syria trong mùa Giáng Sinh năm nay.

  Chi Phí của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho Công Tác Cứu Trợ Người Tỵ Nạn tại Gunma, Nhật Bản, tháng 12 năm 2015

  Chi tiết Số Tiền(Yen) Biên nhận
  50 lều cho người tỵ nạn Syria và các chi phí khác (vận chuyển và xăng, v.v…) 150.250 A
  Tổng cộng 150.250 Yên nhật
  (1.226,53 Mỹ kim)