Sunday, 22 April 2018

Refugee-Relief-Efforts-In-Greece-2-e1471272169206_au

2018年04月22日, 週日

Hầu hết những người tỵ nạn là gia đình có con nhỏ. Mặc dù có một số bị thương , nhưng tất cả đều vui mừng tới được bờ an toàn với sự hứa hẹn của một cuộc sống tự do và có nhân phẩm. Ngày 16 tháng 11 năm 2015